Zarządzanie myślami

Czasami zdawać by się mogło, że myśli mają potężną moc i niosą ze sobą znaczenie, którego nie wolno nam ignorować. Identyfikujemy myśli z nami samymi przez co łatwo tracimy poczucie co jest nami a co TYLKO naszymi myślami. Praktyka mindfulness, czyli uważności, uczy nas, aby nasze myśli obserwować i interpretować — bez łączenia się z …

Zarządzanie myślami Read More »